مرور بر اساس موضوع "" "Ilam City"

  • تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) 

    تردست, زهرا; tardast, zahra; نیک سرشت, مهدی; niksershet, mehdi; مشکینی, ابوالفضل; meshkini, abolfazl (دانشگاه مازندرانشاپا: 0832-2383University of Mazandaran, 2019-09-23)
    زیست‌پذیری به‌عنوان مفهومی چندبعدی، بازتابی از نوع فعالیت‌ها است که در فضا صورت پذیرفته و محیط زیست شهری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت زیست پذیری با هدایت سازمان‌یابی فضایی شهر معنای واقعی می‌گیرد. از ...