مرور بر اساس پدیدآور "z, p"

  • اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیلماهی (Huso huso) جوان پرورشی 

    ابراهیمی, عیسی; تنگستانی, راضیه تنگستانی; t, r; علیزاده دوغیکلایی, ابراهیم علیزاده دوغیکلایی; a, e; زارع, پرویز زارع; z, p (انجمن علوم و فنون دریاییKhorramshahr University of Marine Science and Technology, 2013-02-19)
    به منظور بررسی اثر اسانس سیر به عنوان ماده محرک رشد، بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی، شش جیره غذایی (یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی‌بیوتیک، یک جیره حاوی آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به ...

  • بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچۀ حریم پایتخت 

    سبحانی, نوبخت; s, n; زیویار, پروانه; z, p; سرور, رحیم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2019-06-22)
    کلان‌شهر تهران در چند دهة اخیر شاهد دگرگونی‌های متنوع و متعددی در عرصه‌های مختلف جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی-‌فضایی بر اثر سیاست تمرکزگرایی در فضای حریم بوده است. این موضوع از یک‌سو، با افزایش تمایل به ساخت‌وسازهای ...