مرور بر اساس پدیدآور "z, nesa"

  • همه‌پرسی 2017 ترکیه و آینده‌ی ثبات سیاسی و دموکراسی 

    زاهدی, نسا; z, nesa; سرپرست سادات 22, سیدابراهیم; sarparast sadat, seyyed ebrahim; امینی, سعید; a, s (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-02-20)
    همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه‌ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می‌آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه‌پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این ...