مرور بر اساس پدیدآور "08314274545"

  • بررسی محتوای ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاه Isatis cappadocica در سطوح مختلف آرسنیک و فسفر 

    کریمی, ناصر; Karimi, Naser; سوری, زهرا; Souri, Zahra (معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-08-23)
    شبه فلز آرسنیک یکی از مهم‌ترین ترکیبات آلوده‌‌‌کننده‌ ‌محیط زیست محسوب می‌شود. برخی از گیاهان با انباشت سطوح بالای آرسنیک در بخش هوایی خود، توانایی پالایش مناطق آلوده به آرسنیک را دارند. به دلیل شباهت شیمیایی آرسنیک و فسفر، ...