مرور بر اساس پدیدآور "0241-3232331"

  • ایده‌ای جدید برای سازه‌های تاشوی قیچی‌سان با هندسه متغیر 

    بابائی, مهدی (دانشکده فنی, 2006-11-22)
    در این مقاله پس از بررسی سیستم‌های تاشوی قیچی‌سان (پانتوگرافها)، روابط لازم برای طراحی هندسی این نوع سازه‌ها فرموله و ارائه شده است. تلفیق روشهای جبری با فرمولهای ارائه شده برای ایجاد هندسه‌های خاص و همچنین نحوه انطباق این ...