مرور بر اساس پدیدآور "0, 1"

 • بررسی ارابه‌ی زرین جیحون؛ شاهکار هنر فلزکاری هخامنشی 

  منصورزاده, یوسف; 0, 1; بایرام زاده, رضا; bayramzadeh, reza (دانشگاه الزهرا, 2016-10-22)
  گنجینه‌ی جیحون یکی از مهم‌ترین مجموعههای بازمانده از هنر فلزکاری دورهی هخامنشی است که شامل 180 شیء ازجمله زیورآلات و پیکرک‌های آیینی و لوحه‌های تعویذ و ... است. شاخص‌ترین اثر این مجموعه ارابه‌ای طلایی با چهار اسب، ارابه‌ران ...

 • تفاوت تکنیک های طنز در تبلیغات محصولات غذایی ایران و انگلستان در سال های 94-84 

  دانشگر, فهیمه; 0, 1; لبوحسینی, عاطفه; Labouhosseini, Atefeh (دانشگاه الزهرا, 2018-08-23)
  تبلیغات مهم‌ترین نیازمندی بازار کالا برای جلب مشتری بیش‌تر و فروش بیش‌تر است. یکی از این شیوهها، استفاده از بیان طنز در تبلیغ است. این روزها، در اکثر تبلیغات رگههایی از طنز دیده میشود. این پژوهش، در پی پاسخگویی به این سؤال ...

 • تکنیک ها و روش های بیان معانی و مفاهیم در رقص های کلاسیک هندی 

  دادور, ابوالقاسم; dadvar, Abolghasem; دانشگر, فهیمه; 0, 1; چادها, پینکی; Chadha, Pinky (دانشگاه الزهرا, 2017-08-23)
  رقاصان رقص‌های کلاسیک هندی نیز مانند دیگر رقاصان دنیا از بدن و حرکات آن به‌عنوان ابزار پیام‌رسان استفاده می-کنند، حرکات هر یک از اعضای بدن در هر رقصی مبین حالات و عواطف و منظور رقاص است. اما ازآنجاکه رقص‌های کلاسیک هندی ...

 • رابطه تکنیک‌های دیجیتالی با خلاقیت در آگهی‌های مطبوعاتی در ایران 

  دانشگر, فهیمه; 0, 1; حاتم وند, حدیث; hatamvand, hadis (دانشگاه الزهرا, 2016-03-20)
  مسئله پژوهش در این مقاله، ابتدا بررسی پدیدۀ خلاقیت و سپس جستجوی رابطۀ میان بهره‌گیری از تکنیک‌های دیجیتالی، با خلاقیت در آگهی‌های مطبوعاتی از سال 1370 تا سال 1386 مصادف با استفاده فراگیر از تکنیک های دیجیتالی در طراحی ...

 • گشتالت در طراحی پلان باغ ایرانی 

  غلامی رستم, نسیم; Gholami Rostam, Nasim; بمانیان, محمد رضا; bemanian, m; انصاری, مجتبی; 0, 1 (دانشگاه الزهرا, 2015-04-21)
  نظریة گشتالت از جمله مکاتب تأثیرگذار در قرن بیستم است که به معماری وارد شده است. با توجه به شیوة متفاوت توجه به ادراک در این مکتب، در بسیاری از مقالات به لزوم بررسی این سیستم ادراکی و نحوة عمل آن در طراحی توجه شده است؛ اما ...