مرور بر اساس پدیدآور "'گرگین, سعید"

  • بررسی استحکام رشته نخ‌های لانگ‌لاین بکار گرفته شده در ناحیه شمال غربی خلیج فارس 

    جبله, احمدرضا؛ 'گرگین, سعید؛ رادفر, فاطمه؛ ادگی‌پور, محسن؛ پورمظفر, سجاد (پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان, 2019-08-23)
    چکیده این تحقیق با هدف بررسی استحکام نخ‌های صید لانگ لاین قبل و بعد از استفاده در عملیات صیادی در منطقه خلیج فارس انجام شد. از هر نخ نو و کارکرده طناب اصلی و فرعی، 10 نخ انتخاب و جهت بررسی به آزمایشگاه انتقال داده ...