مرور بر اساس پدیدآور "'گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران"

  • برنامۀ تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی 

    خدایاری فرد, محمد; Khodayarifard, Mohammad; غباری بناب, باقر; ghobari, bagher; شکوهی یکتا, محسن; Shokouhi Yekta, Mohsen; طهماسب کاظمی, بهروز; TahmasbKazemi, Behrouz; فقیهی, علی نقی; Faghihi, Alinaghi; آذربایجانی, مسعود; azarbayejani, masood; akbari, akbari; akbari, akbari; افروز, غلامعلی; Afrooz, GholamAli; خسرو باقری نوع پرست, خسرو; منطقی, مرتضی; Manteghi, Morteza; آیت اللهی, حمیدرضا; Ayatollahi, HamidReza; هاشمی, سید ضیاء; Hashemi, Ziae; شهابی, روح الله; Shahabi, Rouhollah; فاطمی, سید محسن; Fatemi, Seyyed Mohsen; گواهی, عبدالرحیم; Gavahi, Abdolrahim; نوربخش, یونس; Nourbakhsh, Younes; فرتاش, سهیلا; Fartash, Soheyla; شجاعی زند, علیرضا; ShojaeiZand, Alireza; فرزاد, ولی الله; Farzad, Vali allah; واعظی, ُید جعفر; Vaezi, Seyyed Jafar; قربانی, میلاد; Ghorbani, Milad; زندی, سعید; zandi, saeid; سجادی اناری, سعید; sajjadi Anari, Saeed; علوی نژاد, ثریا; Alavinezhad, Soraya (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-02-20)
    چکیده چکیده تاکنون برنامه‌های بسیاری در زمینۀ تربیت دینی و ارتقای دینداری در کشور طراحی و اجرا شده است. اما اثربخش بودن این برنامه‌ها مورد تردید پژوهشی است. به همین دلیل بنیانگذاری نوعی تربیت دینی که بتوان اثربخشی آن را ...