مرور بر اساس پدیدآور "'گروه تعاون و رفاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی"

  • سیاست اجتماعی نامتوازن در ایران (آموزش و اشتغال زنان) 

    قاراخانی, معصومه; Qarakhani, Masoumeh (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2018-07-23)
    سیاست‌های اجتماعی متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تلاشی برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب و همسو در سیاست‌گذاری است. در میان انواع گروه‌های ذینفع سیاست‌های اجتماعی، زنان از این جهت که هم ایجادکنندگان و هم دریافت‌کنندگان ...