مرور بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 25980 - 25999 از 210909

 • The Jacobsthal Sequences in Finite Groups 

  DEVECİ, Ömür; Karaduman, Erdal; SAĞLAM, Gencay (Springer and the Iranian Mathematical Society (IMS), 2016-02-01)
  Abstract In this paper, we study the generalized order- Jacobsthal sequences modulo for and the generalized order-k Jacobsthal-Padovan sequence modulo for . Also, we define the generalized order-k Jacobsthal orbit of a ...

 • JAK-STAT pathway and JAK inhibitors: a primer for dermatologists 

  Anup Kumar, Tiwary; Sunil Kumar, Kothiwala; Piyush, Kumar (Iranian Society of Dermatology, 2019-06-01)
  Background: All cellular events depend upon the DNA synthesis and gene expression involving complex interplay between ligands such as interleukins and interferons, with various cell membrane receptors. These ligand-receptors ...

 • The Jak-Stat Signaling Pathway of Interferons System: Snapshots 

  Varedi, Masoumeh (Shiraz Institute for Cancer Research, 2005-06-01)
  Interferons (IFNs) are a family of small regulatory glycoproteins that play a central role in the defense against viral infections. Although IFNs have been initially discovered as antiviral factors, today they are known ...

 • The James and von Neumann-Jordan type constants and uniform normal structure in Banach spaces 

  Dinarvand, Mina (Semnan University, 2017-04-01)
  Recently, Takahashi has introduced the James and von Neumann-Jordan type constants. In this paper, we present some sufficient conditions for uniform normal structure and therefore the fixed point property of a Banach space ...

 • Japanese Garden as a Physical Symbol of Japanese Culture 

  Habib, Farah; Nahibi, Sara; Majedi, Hamid (Science and Research Branch, Islamic Azad University, 2013-12-01)
  A' view of nature within the framework of garden and in relation with human needs and drives that satisfy theneed to be rooted has caused the representation of nature in garden to be regarded as cultural heritage. Garden ...

 • JAPB Cover Page-English-V3-N4 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-02-20)

 • JAPB Cover Page-English-V4-N1 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-05-21)
  JAPB Cover Page-English-V4-N1

 • JAPB Cover Page-English-V4-N2 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-08-22)
  JAPB Cover Page-English-V4-N2

 • JAPB Cover Page-English-V4-N2 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-08-22)
  JAPB Cover Page-English-V4-N2

 • JAPB Cover Page-English-V4-N3 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-11-21)
  JAPB Cover Page-English-V4-N3

 • JAPB Cover Page-English-V4-N4 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2017-02-19)

 • JAPB Cover Page-Farsi-V4-N1 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-05-21)
  JAPB Cover Page-Farsi-V4-N1

 • JAPB Cover Page-Farsi-V4-N1 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-05-21)
  JAPB Cover Page-Farsi-V4-N1

 • JAPB Cover Page-Farsi-V4-N2 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-08-22)
  JAPB Cover Page-Farsi-V4-N2

 • JAPB Cover Page-Farsi-V4-N3 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2016-11-21)
  JAPB Cover Page-Farsi-V4-N3

 • JAPB Cover Page-Farsi-V4-N4 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2017-02-19)

 • Jappans national curriculum reforms 

  پدیدآور نامشخص (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی, 2007-12-22)
  This article describes the process of national curriculum standards reform and the progress of applying the integrated curriculum from theory and research to practice. The curriculum council of Japanese government received ...

 • Jaundice and factor VII deficiency in newborn 

  Mohammadzadeh, Ashraf; Farhat, AS; Abdollahi, A; Dastgerdy, E; Bonyadi, B (Mashhad University of Medical Sciences, 2013-10-01)
  Resistance to thyroid hormone is an uncommon condition. We report the clinical and laboratory findings of a case with both resistance to thyroid hormone and, a reduced capacity to produce and respond to thyroid hormone. ...

 • Jaundice and factor VII deficiency in newborn 

  Mohammadzadeh, Ashraf; Farhat, AS; Abdollahi, A; Dastgerdy, E; Bonyadi, B (Mashhad University of Medical Sciences, 2013-10-01)
  Resistance to thyroid hormone is an uncommon condition. We report the clinical and laboratory findings of a case with both resistance to thyroid hormone and, a reduced capacity to produce and respond to thyroid hormone. ...

 • Jaundiced Neonates Receiving Phototherapy and Risk of Atopic Dermatitis in the First 2 Years of Life: A Case-Control Study 

  Bahraini, Parichehr; Karami, Manoochehr; sabzehei, mohammad kazem; eslamian, mohammad hossein (Mashhad University of Medical Sciences, 2019-11-01)
  Background Only alimited number of studies have evaluated the association between phototherapy-treated neonatal jaundice and the development of atopic dermatitis (AD) in the early childhood. In this context, the present ...