آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات علمی ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

گردآوری خودکار اطلاعات

این سامانه در بازههای زمانی منظم به وب سایت نشریات علمی مراجعه کرده و آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت نشریات علمی را ذخیره کرده و به صورت خودکار و هوشمند به سامانه آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران انتقال میدهد.

ثبت و ذخیره فایل متن کامل مقالات

یک نسخه از اطلاعات منتشر شده در نشریات علمی به همراه فایل متن کامل مقالات در کتابخانه ملی نگهداری شده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقمندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

پردازش اطلاعات علمی ایران

این سامانه در مراحل بعدی با استفاده از ابزارها و تکنیکهای یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی توسعه یافته و زمینه لازم را برای پردازش کاربردی اطلاعات علم و فناوری ایران فراهم کرده و تصویری کلان از پژوهشهای انجام شده در بازههای زمانی مختلف ارائه خواهد کرد.