آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • روزنامه دولت علیه ایران.شماره 470 

  ص‍ن‍ی‍ع‌‌ال‍م‍ل‍ک‌‌غ‍ف‍اری‌، اب‍و‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر و نقاش (مطبعه دارالخلافه طهران, 1277-01-21)

 • اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده‌ نیازمند سرعت و دقت 

  عظیمی, رضوان; دانشفر, افخم; شجاعی, معصومه; Shojaei, Masoumeh (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2017-11-22)
  مقدمه و وهدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده نیازمند سرعت و دقت می‌باشد. روش‌شناسی: شرکت‌کننده‌ها 60 دانشجوی سالم و راست دست بودند که در یک طرح تحقیق سه عاملی ...

 • تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی 

  عبداللهی, حیدر; شعبانی بهار, غلامرضا; هنری, حبیب; honari, habib (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2017-11-22)
  مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بوده است. این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی به اجرا در آمده است و جامعه آماری را تمامی اعضاء ...

 • ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌ 

  حسینی نیا, سید رضا; داروغه عارفی, ناهید (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2017-11-22)
  مقدمه و هدف: والدین نقش مهمی در مشارکت ورزشی فرزندان دارند، سطوح مشارکت والدین می‌تواند اثرات مثبت یا منفی را در مشارکت ورزشی فرزندان داشته باشد. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مشارکت والدین با اضطراب ‌رقابتی، ...

 • تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت 

  اشرف پور نوائی, سعید; فارسی, علیرضا; عبدلی, بهروز (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2017-11-22)
  مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، تعیین تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل درسطوح با دشواری متفاوت در افراد مبتدی بود. روش شناسی: بدین منظور، 30 شرکت کننده بطور تصادفی در سه گروه هنجاری مثبت، منفی و کنترل قرار گرفتند. افراد ...

View more