آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • روزنامه دولت علیه ایران.شماره 470 

  ص‍ن‍ی‍ع‌‌ال‍م‍ل‍ک‌‌غ‍ف‍اری‌، اب‍و‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر و نقاش (مطبعه دارالخلافه طهران, 1277-01-21)

 • تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان 

  حسینی, مهکامه; Hosseini, Mahkameh; عارفی, مژگان; Arefi, Mojhgan; سجادیان, ایلناز; Sajadiyan, Elnaz (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  از آنجا که چشمانداز زمان نقش تنظیم کننده اعمال انسان را داشته و بر فعالیتهای فردی، اجتماعی و روحی- روانی وی اثر دارد و پایستگی تحصیلی به توانایی دانشآموز در غلبه بر مشکلات و موانع و چالش‌هایی که در زندگی تحصیلی بیشتر ...

 • حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی 

  سرحدی, زهرا; Sarhadi, Zahra; غمامی, سیدمحمدمهدی; ghomami, Seyed mohammad mahdi; حبیب زاده, توکل; Habobzadeh, Tavakol (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  مالکیت به ویژه دو مقوله مالکیت و فردی و اجتماعی، از بحث برانگیزترین مفاهیم انسانی است. مالکیت فردی و اجتماعی در جوامع مختلف، ارزش متفاوتی دارند. جوامع غربی و سرمایهداری، برای مالکیت فردی و جوامع سوسیایستی و کمونیستی برای ...

 • فراتحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار 

  جعفری پورسانیج, زهرا; Gafari poursakich, Zahra; منطقی فسایی, علی; Manteghi Fasaii, Ali (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل به تحلیل و ترکیب نتیجه مقاله ها و پایان نامه های مربوط به سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی و نیز بررسی نظریّه های اجتماعی موجود در این زمینه پرداخته شده است که از بین مطالعات بسیار انجام ...

 • بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان 

  عابدینی بین کلائی, فرهاد; Abedini Baeyn kolaiy, Farhad; محمدپور, سارا; Mohammadpour, Sara (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  با روند رو به رشد ابزارهای ارتباطی و تاثیر بلامنازع آن بر زندگی افراد به خصوص در دهه های اخیر و با راه اندازی و افزایش برنامه های شبکه های ماهوارهای و شبکه های فارسی زبان، تغییر سبک زندگی مردم به سمت زندگی غربی و همچنین ...

View more