آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • روزنامه دولت علیه ایران.شماره 470 

  ص‍ن‍ی‍ع‌‌ال‍م‍ل‍ک‌‌غ‍ف‍اری‌، اب‍و‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر و نقاش (مطبعه دارالخلافه طهران, 1277-01-21)

 • بررسی تمرکز عناصر سنگین Mn, Pb, Cu, Ag, Zn ,Sr, Co, Cd و Ni در پهنه‌های ماسه‌ای پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان) 

  علی‌نیایی, زینب; Aliniaie, Zeynab; پسندی, مهرداد; pasandi, mehrdad; پاکزاد, حمیدرضا; Pakzad, Hamid Reza (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-23)
  حوضه پلایای گاوخونی واقع در جنوب شرق اصفهان از دو محیط دلتایی و دریاچه پلایایی تشکیل شده است. این پلایا شامل پهنه های ماسه‌ای، گلی و نمکی است. در غرب پلایا تپههای ماسهای گسترش دارند. اجزای تشکیلدهنده رسوبات ماسهای بادی را ...

 • پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ 

  یزدی مقدم, محسن; Yazdi Moghaddam, Mohsen; عاشوری, علیرضا; Ashouri, Alireza; جمالی, امیرمحمد; Jamali, Amir mohammad; کشمیری, محجوبه; keshmiri, mahjoobeh; قاسمی نژاد, ابراهیم; ghaseminejad, ebrahim; عاشوری, علیرضا; Ashouri, Alireza (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-23)
  این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در خاور منطقه کپه داغ ( برش چینهشناسی باغک) از نقطه نظر پالینولوژیکی میپردازد. بر اساس مطالعات انجام شده ، 25 جنس و 31 گونه داینوفلاژله شناسایی ...

 • پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس 

  هاشمی, حسین; hashemi, hossein; نظام وفا, نیما; Nezam Vafa, Nima (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-23)
  پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس حسین هاشمی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی نیما نظام‌وفا، کارشناس ارشد دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی * چکیده پالینوفلور ...

 • بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی‌های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه) 

  محمودی قرائی, محمد حسین; Mahmudy Gharaie, Mohammad Hosein; اکبری, سمیه; Akbari, Somayeh; شرفی, محمود; Sharafi, Mahmoud (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-08-23)
  محمود شرفی، دانشجوی دکتری رسوب‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد * سمیه اکبری، کارشناسی ارشد چینه‌شناسی دانشگاه اصفهان محمد حسین محمودی قرائی، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده سازند گورپی ( سانتونین بالایی- مایس ...

View more