آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • روزنامه دولت علیه ایران.شماره 470 

  ص‍ن‍ی‍ع‌‌ال‍م‍ل‍ک‌‌غ‍ف‍اری‌، اب‍و‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر و نقاش (مطبعه دارالخلافه طهران, 1277-01-21)

 • رابطة یکجانشینی و نظام خویشاوندی 

  مقصودی, منیژه; Maghsoodi, Manijeh; انواری, زهره; Anvari, Zohreh (دانشگاه تهران, 2012-08-22)
  مردم ایلام در گذشته زندگی عشایری داشته‌اند که نظام سلسله‌مراتبی ایلی و هنجارهای خویشاوندی، بر آن حاکم بوده است. این مردم به‌تدریج اسکان داده شده‌اند و زندگی‌شان صورتی شهری به خود گرفته است. پرسش آن است که آیا بعد از این ...

 • بررسی معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران از منظر تحلیل گفتمان 

  نوروزی, حمزه; Norozi, Hamzeh; کریمی, علیرضا; Karimi, Alireza (دانشگاه تهران, 2012-08-22)
  مقالۀ حاضر تلاش می‌کند سیر تحول در معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران را بررسی نماید. در این مقاله، از نظریۀ گفتمان لاکلا و موفه و از تحلیل گفتمان، به‌عنوان روش تحقیق، استفاده شد. این پژوهش جریان کشمکش بر سر تثبیت ...

 • رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر 

  غفاری, غلامرضا; عزیزی مهر, خیام; Azizimehr, Khayam (دانشگاه تهران, 2012-08-22)
  این مقاله با رویکرد نهادی، به بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی در ایران معاصر، یعنی از زمان برآمدن دولت ملی مدرن ایران در سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۸۴ می‌پردازد. مقاله شامل سه بخش است. ابتدا مسئله و سؤالات تحقیق بیان و رویکردهای ...

 • جماعتوارگی و جماعت هیأتی 

  رحمانی, جبار; Rahmani, Jabbar; کاظمی, علی (دانشگاه تهران, 2012-02-20)
  مناسک مذهبی، علاوه بر ایجاد زمینه‌ای برای کسب تجربه دینی، عامل مهمی در بازتولید وجدان جمعی در جامعه است. این موضوع، بیش از همه در مناسک جمعی و عمومی دیده می‌شود. در جامعه ایران، مناسک عزاداری محرم، یکی از عمومی‌ترین و ...

View more