آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان شریف پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح با هدف گردآوری تمامی اطلاعات نشریات ایران با روشهای هوشمند و خودکار و به منظور ذخیره و ثبت اطلاعات مقالات منتشر شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • روزنامه دولت علیه ایران.شماره 470 

  ص‍ن‍ی‍ع‌‌ال‍م‍ل‍ک‌‌غ‍ف‍اری‌، اب‍و‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر و نقاش (مطبعه دارالخلافه طهران, 1277-01-21)

 • تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند 

  صفرزایی, عبدالله; s, a; سرافرازی, عباس (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB, 2015-04-21)
  تدوین تاریخ در هند دوران باستان بیشتر به صورت شفاهی رواج داشته است. اکثر متون باقی مانده از آن دوران متون ادبی، دینی، فلسفی و اندرزنامه هستند. با ورود اسلام و شکلگیری حکومت های اسلامی و ایرانی در شبه قاره هند، تاریخ نویسی ...

 • تأثیر پذیری تصوّف ایرانی از آیین بودا با تمرکز بر اندیشه ی مُدارا طلبی و شفقت بر خلق 

  ضیایی, سید عبدالحمید; ziaei, abdolhamid (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB, 2015-02-20)
  نقطه ی عزیمت فکری آیین بودا و تصوف ایرانی (خراسانی)، تمرکز بر مفهوم رنج و رهایی انسان ها از رنج است. در هر دو آیین، در جهت تقلیل مرارت انسان ها، اصل شفقت به عنوان مبنا اختیار شده است. صوفیان خراسان ، هم به لحاظ جغرافیایی ...

 • فهرست نامه‌های نسخ خطی فارسی در هند 

  کیخا, بتول; Keykha, Batul (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB, 2014-11-22)
  نسخ خطی از مهم ترین ارکان فرهنگی بشر و نشانگر تاریخ و تمدن یک سرزمین از زوایای مختلف میباشند. از آنجا که زبان فارسی بیش از چهارصد سال زبان رسمی شبه قارّهی هند بوده، نسخ خطی فارسی بسیار زیادی در کتابخانهها و مراکز اسناد این ...

 • قند پارسی در دیار هند (پژوهشی در سبک غزلیّات غلام احمد احمدی مدراسی) 

  عمیرات, عبدالامیر; امامی, نصرالله (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB, 2014-11-22)
  غلام احمد احمدی مدراسی از جمله شاعران ناشناختهی پارسیگوی هنـد است که در اواخر دورهی تیمـوریان مـیزیستـه؛ تنـها اثـر باقیمانـده از این سراینده، منتخبی از غـزلیّـات او است کـه نسخهای خطّی از آن در کتابخانهی مجلس نگهـداری ...

View more